manceinion a lerpwl yn cefnogi ymgyrch rhwydwaith rheilffordd gwerth £1 biliwn

Mae ffigurau uwch o Fanceinion a Lerpwl wedi dod ynghyd i gefnogi ymgyrch i sicrhau £1 biliwn o welliannau i reilffyrdd ar draws Gogledd Cymru a Sir Gaer. Mae arweinydd Cyngor Dinas Manceinion Syr Richard Leese a Maer Lerpwl Joe Anderson ymysg amrywiaeth o ffigurau uwch sy’n galw ar y Llywodraeth i gefnogi ymgyrch Growth […]

gweledigaeth £1 biliwn i’r rheilffyrdd i greu 70,000 o swyddi

Growth Track 360 Launch

Mae ymgyrch sylweddol wedi cael ei lansio i sicrhau gwerth £1 biliwn o welliannau i reilffyrdd a fyddai’n trawsnewid economi ranbarthol Gogledd Cymru a Sir Gaer ac yn creu 70,000 o swyddi newydd dros 20 mlynedd. Mae’r ymgyrch – sy’n cael ei alw’n Growth track 360 – yn cael ei arwain gan gynghrair traws-ffiniol o […]