Mae Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau yn cynnig “Cyfle i Wella Gwasanaethau Rheilffordd” i Ogledd Cymru a Rhanbarth Mersi Dyfrdwy.

Mae Growth Track 360 wedi ymgyrchu ar gyfer gwelliannau mawr yn y seilwaith a gwasanaethau rheilffordd yng Ngogledd Cymru a Mersi Dyfrdwy gyda phwyslais arbennig ar wella gwasanaethau i Lerpwl a Manceinion. Mae Masnachfraint newydd Cymru a’r Gororau yn gam ymlaen i sicrhau system rheilffordd “addas i bwrpas” sy’n cefnogi dyheadau’r rhanbarth ar gyfer twf […]

Growth Track 360 yn croesawu cyhoeddiad cynigydd llwyddiannus ar gyfer masnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

Mae Tasglu Rheilffyrdd Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy, y grŵp y tu ôl i ymgyrch Growth Track 360, yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw bod Keolis Amey wedi’u cadarnhau fel y cynigydd llwyddiannus ar gyfer Masnachfraint Cymru a’r Gororau.    Mae hwn yn gyhoeddiad hanfodol gan ein bod yn ystyried y fasnachfraint newydd fel cyfle i […]

Growth Track 360 Launch

gweledigaeth £1 biliwn i’r rheilffyrdd i greu 70,000 o swyddi

Mae ymgyrch sylweddol wedi cael ei lansio i sicrhau gwerth £1 biliwn o welliannau i reilffyrdd a fyddai’n trawsnewid economi ranbarthol Gogledd Cymru a Sir Gaer ac yn creu 70,000 o swyddi newydd dros 20 mlynedd. Mae’r ymgyrch – sy’n cael ei alw’n Growth track 360 – yn cael ei arwain gan gynghrair traws-ffiniol o […]