manceinion a lerpwl yn cefnogi ymgyrch rhwydwaith rheilffordd gwerth £1 biliwn

Mae ffigurau uwch o Fanceinion a Lerpwl wedi dod ynghyd i gefnogi ymgyrch i sicrhau £1 biliwn o welliannau i reilffyrdd ar draws Gogledd Cymru a Sir Gaer. Mae arweinydd Cyngor Dinas Manceinion Syr Richard Leese a Maer Lerpwl Joe Anderson ymysg amrywiaeth o ffigurau uwch sy’n galw ar y Llywodraeth i gefnogi ymgyrch Growth […]