Growth Track 360 Launch

gweledigaeth £1 biliwn i’r rheilffyrdd i greu 70,000 o swyddi

Mae ymgyrch sylweddol wedi cael ei lansio i sicrhau gwerth £1 biliwn o welliannau i reilffyrdd a fyddai’n trawsnewid economi ranbarthol Gogledd Cymru a Sir Gaer ac yn creu 70,000 o swyddi newydd dros 20 mlynedd. Mae’r ymgyrch – sy’n cael ei alw’n Growth track 360 – yn cael ei arwain gan gynghrair traws-ffiniol o […]